Vacature archieven

EN, Fulltime, Part-time
Amsterdam
Geplaatst 2 jaren geleden.

Description: As strategic advisor Digital Information Provision you advise our board and management in the translation and formation of the administrative vision on digitization for the client. By exp...

Lees meer

Fulltime, NL, Part-time
Amsterdam
Geplaatst 2 jaren geleden.

Opdrachtomschrijving: Als strategisch adviseur Digitale Informatievoorziening adviseer jij ons bestuur en directie bij de vertaling en vorming van de bestuurlijke visie op digitalisering voor de opdra...

Lees meer

EN, Fulltime, Part-time
Amsterdam
Geplaatst 2 jaren geleden.

Description: As an experienced Machine Learning Engineer you are the one within our organization who automates data science solutions and takes care of putting them into production. You will participa...

Lees meer

Fulltime, NL, Part-time
Amsterdam
Geplaatst 2 jaren geleden.

Opdrachtomschrijving: Als ervaren Machine Learning Engineer ben jij degene die binnen onze organisatie data science oplossingen automatiseert en zorg draagt voor het in productie nemen. Je werkt mee a...

Lees meer

EN, Fulltime, Part-time
Utrecht
Geplaatst 2 jaren geleden.

Description This application is subject to specific conditions, including agreements on familiarisation in advance. If you are not familiar with these conditions, we ask you to obtain information from...

Lees meer

Fulltime, NL, Part-time
Utrecht
Geplaatst 2 jaren geleden.

Opdrachtomschrijving Voor deze aanvraag gelden specifieke voorwaarden, waaronder vooraf afspraken over het inwerken. Indien u niet bekend bent met deze voorwaarden, vragen wij u, alvorens aan te biede...

Lees meer

EN, Fulltime, Part-time
Arnhem
Geplaatst 2 jaren geleden.

Description You don’t only work for your own System Services team, but for all Strategic teams that make their own software. This concerns about 10-15 devops teams. You will translate the client...

Lees meer

Fulltime, NL, Part-time
Arnhem
Geplaatst 2 jaren geleden.

Opdrachtomschrijving Je werkt niet alleen voor het eigen team System Services, maar voor alle Strategic teams die zelf software maken. Dit betreft zo’n 10-15 devops teams. Jij maakt een vertalin...

Lees meer

EN, Fulltime, Part-time
Arnhem
Geplaatst 2 jaren geleden.

Description You are responsible for maximizing the value for the client by involving the users and of course the other members of the scrum team. You develop a clear, supported product vision and tran...

Lees meer

Fulltime, NL, Part-time
Arnhem
Geplaatst 2 jaren geleden.

Opdrachtomschrijving Je bent verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde voor de opdrachtgever Hiervoor betrek je de gebruikers en natuurlijk de andere leden van het scrumteam. Je ontwikkelt...

Lees meer

EN, Fulltime
Geplaatst 2 jaren geleden.

To complete our account team we are looking for an account manager. As an account manager you are expanding your customer portfolio with both offline and online methods and tools. This way you will be...

Lees meer

Fulltime, NL
Geplaatst 2 jaren geleden.

Om ons accountteam te completeren zijn wij opzoek naar een accountmanager. Als accountmanager ben je bezig met het uitbreiden van jouw klantenportefeuille met zowel offline als online methoden en tool...

Lees meer

EN, Part-time
Geplaatst 2 jaren geleden.

The customer wants to implement a content strategy in which reuse of content is central. The content specialist advises on the design of the CMS and the content model to support this. The client must ...

Lees meer

EN, Part-time
Geplaatst 2 jaren geleden.

The CMS must be able to feed multiple sites/applications, both internal and external, with unique or shared pieces of content. Initially, the CMS will be the source for the websites managed in the cur...

Lees meer

NL, Part-time
Geplaatst 2 jaren geleden.

De CMS moet meerdere sites/ applicaties kunnen voeden, zowel in-als externe, met unieke of gedeelde stukken content. In eerste instantie zal het CMS de bron zijn voor de websites die in het huidige CM...

Lees meer