IT Service Officer – N001

Description
You don’t only work for your own System Services team, but for all Strategic teams that make their own software. This concerns about 10-15 devops teams.

You will translate the client’s IT policy and the developments around us into practical guidelines for the devops teams. You also help the devops teams to ensure security in their daily work. And you teach them to think in terms of risks; and how they can perform mitigating actions themselves. You will be the expert and source of information for the devops teams in the field of security. Finally, together with the Lead Developers, you make sure that the security backlog is picked up with sufficient speed.

Location: Arnhem
Number of hours per week: 32-40
Duration: ASAP to 31-12-2021
Close date: 21-12-2020

Function requirements
– A completed HBO/WO education in a relevant discipline such as IT, Security, or Business Information Technology.
– You are a security specialist and have at least 3-5 years hands-on experience with Security in the field of software development.
– Knowledge of and demonstrable experience with the OpenSAMM framework
– Demonstrably effective in guiding teams and individuals
– Proven experience with threat modelling / risk analysis
– Knowledge of and experience with Java, databases, web applications and open source software.
– Knowledge of and experience with CI-CD
– Certificates in the field of security such as CISSP and follow-up Engineering
– Willingness to work at least 3 days a week in Arnhem after the Corona crisis.

Details
– Location for this function is Arnhem
– Max travel distance from Arnhem 1 hour.
– Candidates must be Dutch-speaking.
– At the start of the assignment a Pre Employment Screening (PES) is performed as standard.
– UVO-screening is necessary, but can start before it is completed.
– Willingness to work at least 3 days a week in Arnhem after the Corona crisis.
– The VOG application is part of the screening from Brainnet, the VOG must be received before the candidate can start.

Are you interested or would you like more information about the assignment? Please contact our recruitment team at 088-7860100 or email us at CSC@chiefsofit.com.

IT Service Officer – N001

Opdrachtomschrijving
Je werkt niet alleen voor het eigen team System Services, maar voor alle Strategic teams die zelf software maken. Dit betreft zo’n 10-15 devops teams.

Jij maakt een vertaling van het IT-beleid van de opdrachtgever en de ontwikkelingen om ons heen naar praktische richtlijnen voor de devops teams. Ook help je de devops teams om security te borgen in hun dagelijks werk. En je leert hen te denken vanuit risico’s; en hoe zij zelf mitigerende acties kunnen uitvoeren. Jij bent de expert en vraagbaak voor de devops teams op het gebied van security. Tenslotte bewaak je samen met de Lead Developers dat de backlog op het gebied van security met voldoende tempo wordt opgepakt.

Locatie: Arnhem
Aantal uur per week: 32-40
Duur: z.s.m t/m 31-12-2021
Sluitingsdatum: 21-12-2020

Functie eisen
• Een afgeronde HBO/WO opleiding in een relevante discipline zoals IT, Security, of Business Information Technology
• Jij bent een security specialist en hebt minimaal 3-5 jaar hands-on ervaring met Security op het gebied van software-ontwikkeling
• Kennis van en aantoonbare ervaring met het OpenSAMM framework
• Aantoonbaar effectief in het begeleiden van teams en individuen
• Aantoonbaar ervaring met threat modeling/risk analysis
• Kennis van en ervaring met Java, databases, webapplicaties en open source software.
• Kennis van en ervaring met CI-CD
• Certificaten op het gebied van security zoals bv CISSP en vervolg Engineering
• Bereidheid om na Corona-crisis minimaal 3 dagen flexibel per week in Arnhem te werken.

Details
• Standplaats voor deze functie is Arnhem
• Max reisafstand vanaf Arnhem 1 uur.
• Kandidaten moeten Nederlandstalig zijn.
• Bij start opdracht wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.
• UVO-screening is nodig, kan wel al starten voordat deze is afgerond.
• Bereidheid om na Corona-crisis minimaal 3 dagen flexibel per week in Arnhem te werken.
• De VOG aanvraag is onderdeel van de screening vanuit Brainnet, de VOG dient binnen te zijn voordat de kandidaat mag starten.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie omtrent de opdracht? Neem dan contact op met onze recruitment team op 088-7860100 of mailen op CSC@chiefsofit.com

Product Owner -C002

Description
You are responsible for maximizing the value for the client by involving the users and of course the other members of the scrum team. You develop a clear, supported product vision and translate this into a roadmap. In addition, you are of course the owner of the product backlog. You monitor the balance between maintenance in order to maintain the quality of service and innovation.

Location: Arnhem
Number of hours per week: 36-40
Duration: ASAP to 01-09-2021
Close date: 17-12-2020 at 9:00 a.m.

Function requirements:
As a Product Owner you understand the importance of your users. With a business mindset you are always looking for new opportunities to increase the value of your product. This by you, among others:
– Building, editing, maintaining and prioritizing the backlog.
– Taking care of continuous coordination with other PO’s / agile teams with regard to dependencies, where the coherence in the chain is monitored.
– Constantly testing and improving the value of your product.
– Guarantee the quality of the service extension for at least the availability, continuity, performance and security/compliance of the applications with respect to the agreed SLAs.

Wishes:
– Customer focus
– Stakeholder management
– Chain thinking
– Agile working
– Directing
– Decisiveness
– Persuasion
– Planned work

Are you interested or would you like more information about the assignment? Please contact our recruitment team at 088-7860100 or email us at CSC@chiefsofit.com.

Product Owner – C002

Opdrachtomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde voor de opdrachtgever Hiervoor betrek je de gebruikers en natuurlijk de andere leden van het scrumteam. Je ontwikkelt een heldere, gedragen product visie en vertaalt deze in een roadmap. Daarnaast ben je natuurlijk eigenaar van de product backlog. Daarbij bewaak je de balans tussen onderhoud om de kwaliteit van de dienstverlening in stand te houden en vernieuwing.

Locatie: Arnhem
Aantal uur per week: 36-40
Duur: z.s.m. t/m 01-09-2021
Sluitingsdatum: 17-12-2020 om 09:00 uur

Functie eisen:
Als Product Owner snap jij het belang van je gebruikers. Met een business mindset ben je steeds weer op zoek naar nieuwe kansen om de waarde van je product te vergroten. Dit door je onder andere door:
· Het opbouwen, bewerken, onderhouden en prioriteren van de backlog
· Het zorgdragen voor voortdurende afstemming met andere PO’s / agile teams met betrekking tot afhankelijkheden, waarbij de samenhang in de keten wordt bewaakt
· Voortdurend de waarde van je product te toetsen en verbeteren.
· De kwaliteit van de dienstverlenging borgen voor minimaal de beschikbaarheid, de continuïteit, de performance en de security/compliance van de applicaties ten aanzien van de afgesproken SLA’s.

Wensen:
– Klantgerichtheid
– Stakeholder management
– Keten denken
– Agile werken
– Regie voeren
– Besluitvaardigheid
– Overtuigingskracht
– Planmatig werken

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie omtrent de opdracht? Neem dan contact op met onze recruitment team op 088-7860100 of mailen op CSC@chiefsofit.com