Product Owner -C002

Description
You are responsible for maximizing the value for the client by involving the users and of course the other members of the scrum team. You develop a clear, supported product vision and translate this into a roadmap. In addition, you are of course the owner of the product backlog. You monitor the balance between maintenance in order to maintain the quality of service and innovation.

Location: Arnhem
Number of hours per week: 36-40
Duration: ASAP to 01-09-2021
Close date: 17-12-2020 at 9:00 a.m.

Function requirements:
As a Product Owner you understand the importance of your users. With a business mindset you are always looking for new opportunities to increase the value of your product. This by you, among others:
– Building, editing, maintaining and prioritizing the backlog.
– Taking care of continuous coordination with other PO’s / agile teams with regard to dependencies, where the coherence in the chain is monitored.
– Constantly testing and improving the value of your product.
– Guarantee the quality of the service extension for at least the availability, continuity, performance and security/compliance of the applications with respect to the agreed SLAs.

Wishes:
– Customer focus
– Stakeholder management
– Chain thinking
– Agile working
– Directing
– Decisiveness
– Persuasion
– Planned work

Are you interested or would you like more information about the assignment? Please contact our recruitment team at 088-7860100 or email us at CSC@chiefsofit.com.

Product Owner – C002

Opdrachtomschrijving
Je bent verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde voor de opdrachtgever Hiervoor betrek je de gebruikers en natuurlijk de andere leden van het scrumteam. Je ontwikkelt een heldere, gedragen product visie en vertaalt deze in een roadmap. Daarnaast ben je natuurlijk eigenaar van de product backlog. Daarbij bewaak je de balans tussen onderhoud om de kwaliteit van de dienstverlening in stand te houden en vernieuwing.

Locatie: Arnhem
Aantal uur per week: 36-40
Duur: z.s.m. t/m 01-09-2021
Sluitingsdatum: 17-12-2020 om 09:00 uur

Functie eisen:
Als Product Owner snap jij het belang van je gebruikers. Met een business mindset ben je steeds weer op zoek naar nieuwe kansen om de waarde van je product te vergroten. Dit door je onder andere door:
· Het opbouwen, bewerken, onderhouden en prioriteren van de backlog
· Het zorgdragen voor voortdurende afstemming met andere PO’s / agile teams met betrekking tot afhankelijkheden, waarbij de samenhang in de keten wordt bewaakt
· Voortdurend de waarde van je product te toetsen en verbeteren.
· De kwaliteit van de dienstverlenging borgen voor minimaal de beschikbaarheid, de continuïteit, de performance en de security/compliance van de applicaties ten aanzien van de afgesproken SLA’s.

Wensen:
– Klantgerichtheid
– Stakeholder management
– Keten denken
– Agile werken
– Regie voeren
– Besluitvaardigheid
– Overtuigingskracht
– Planmatig werken

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie omtrent de opdracht? Neem dan contact op met onze recruitment team op 088-7860100 of mailen op CSC@chiefsofit.com